Termeni și condiții

Termeni și conditii – Magazin Zebra

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile stabilesc termenii și condițiile în care “MAGAZIN ZEBRA” (denumită în continuare “MAGAZIN ZEBRA”), cu sediul social in Satu Mare, str. Platanului nr. 2 o societate care realizează în prezent vânzări sub marcacomercială MAGAZIN ZEBRA, în România.

Când utilizați Platforma, de fiecare dată când ne furnizați sau este necesar să accesăm orice fel de informații care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, cum ar fi numele, prenumele,adresa de e-mail, adresa de facturare sau livrare, numărul de telefon, tipul de dispozitiv sau numărulcardului de credit sau de debit etc. (denumite în continuare “Date Personale”), fie că se realizează înscopuri de navigare, achiziție a produselor noastre, fie pentru a folosi serviciile sau funcțiile noastre, vi seva aplica această Politică de confidențialitate și cea privind modulele cookie, Condițiile de utilizare și decumpărare și alte documente citate în acest document (în comun “Termenii și Condițiile”), care suntaplicabile în orice moment și trebuie analizate pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea.1. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALERețineți că, înainte de a utiliza oricare dintre serviciile sau funcțiile disponibile pe Platformă, trebuie săcitiți această Politică de confidențialitate și cea privind modulele cookie, precum și Termenii și condițiiledin secțiunea specifică referitoare la serviciul sau funcționarea platformei. În fiecare secțiune, putețivedea dacă există anumite condiții specifice de utilizare sau dacă acestea necesită o prelucrare specificăa datelor dvs. personale.Nefurnizarea unor informații obligatorii poate însemna că nu vom putea gestiona înregistrarea dvs. cautilizator sau nu vom putea utiliza anumite funcții sau servicii disponibile prin intermediul platformei.Utilizatorul (dumneavoastră) garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și este deacord să raporteze orice schimbare sau modificare în timp util. Dacă ne furnizați datele personale aleunor terțe părți, sunteți singurul responsabil pentru informarea acestora și pentru obținereaconsimțământului acestora pentru ca aceste detalii să fie furnizate în scopurile indicate în secțiunilecorespunzătoare din această Politică de confidențialitate și cea privind modulele cookie. Orice pierderesau deteriorare cauzată Platformei, Operatorilor de date sau oricărei terțe părți prin comunicarea unorinformații eronate, inexacte sau incomplete prin formularele de înscriere, va fi în responsabilitateaexclusivă a utilizatorului.Operatorii de date, după caz, vor utiliza Datele Personale în următoarele scopuri:

1.1 Pentru a gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator al platformei. Datele Personale pe care ni lefurnizați vor fi utilizate pentru a vă identifica ca utilizator al Platformei și pentru a vă oferi accesla diferitele sale funcții, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.

1.2 Dezvoltarea, respectarea și încheierea contractului de cumpărare pentru produsele pe care le-ațiachiziționat sau orice alt contract cu noi prin Platformă. În special, trebuie să aveți în vedereurmătoarele:

i. Dacă alegeți opțiunea de salvare a cardului, ne veți autoriza în mod expres să procesăm detaliileindicate pentru a fi utilizate ca fiind necesare pentru activarea și dezvoltarea acestuia. Codul desecuritate al cardului (CVV sau CVC) se utilizează numai pentru efectuarea achiziției și nu va fiulterior stocat sau prelucrat ca parte a detaliilor de plată. Consimțământul asupra activării acesteifuncții înseamnă că datele dvs. vor apărea automat în aceste câmpuri atunci când faceți achizițiiviitoare, astfel încât nu va mai trebui să introduceți din nou detaliile pentru fiecare achiziție nouă,deoarece acestea vor fi considerate corecte și valabile. Puteți modifica sau șterge datele desprecarduri în orice moment la secțiunea Contul Meu. Stocăm și transmitem detaliile cardului dvs. înconformitate cu standardele internaționale de confidențialitate și securitate pentru cardurile decredit și de debit. Utilizarea acestei funcții poate necesita modificarea parolei de acces din motivede securitate. Amintiți-vă că securitatea, atunci când utilizați Platforma, depinde și de utilizarea șistocarea corectă a anumitor coduri confidențiale.

ii. În cazul în care ați achiziționat un Card Cadou, dacă ne furnizați datele personale ale unor terțepărți, sunteți responsabil de informarea acestora și de obținerea consimțământului acestora,astfel încât, în conformitate cu Condițiile de utilizare și de achiziție ale Platformei, să putemprocesa datele lor în scopul: (a) gestionării livrării sau a confirmării primirii Cardului Cadou și (b)rezolvarea oricărei solicitări pe care dvs. sau terța parte ați putea să o faceți.

iii. Dacă aveți un Bon Cadou și doriți să returnați bunuri asociate cu acesta prin intermediulPlatformei, vom folosi datele personale furnizate în formularul de returnare pentru (a)gestionarea cererii și prelucrarea colectării bunurilor de la adresa dvs. de domiciliu (b) a ne ocupade solicitările legate de Bonul Cadou sau returnarea pe care doriți să o faceți și (c) confirmareaaprobării returnării și trimiterea voucherului cu suma de rambursare, prin e-mail sau prin altemijloace electronice echivalente.iv. Dacă opțiunea “Schimbare mărime” este disponibilă în Platformă și alegeți să utilizați aceastăopțiune acolo unde este afișată în Contul dvs. de utilizator și nu returnați produsul original pe carel-ați cumpărat, în conformitate cu termenii stabiliți în Termeni și condiții, vom utiliza datelecardului de credit / debit pe care l-ați folosit pentru a plăti primul produs achiziționat, în scopulde a vă taxa costul corespunzător comenzii nou plasate.

1.3 Să vă contactăm prin e-mail, telefon, SMS sau alte forme echivalente de comunicare electronică,cum ar fi notificările push ale App etc., cu privire la actualizările sau comunicărilor informativelegate de funcțiile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv update-uri de securitate alePlatformei, atunci când implementarea acestora este necesară sau rezonabilă.

1.4 Gestionarea solicitărilor făcute utilizând canalele de servicii clienți, disponibile în legătură cuPlatforma sau Magazinele Fizice, precum și monitorizarea calității serviciilor noastre.Durata prelucrării datelor este fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată,dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, va informam că oriceprelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dvs. vor fieliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date. De exemplu,datele referitoare la comenzile dvs. vor fi prelucrate atâta timp cât operatorul de date este obligat sădețină astfel de date în conformitate cu legile aplicabile și va fi șters odată ce acest scop legal va înceta sămai existe.

2. ABONARE LA NEWSLETTERDacă autorizați abonarea la Newsletter-ul MAGAZIN ZEBRA, vă vom furniza informații cu privire la produsele șiserviciile noastre prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail, orice alt mijloc electronic de comunicareechivalent (cum ar fi SMS etc.) și de asemenea notificări push prin intermediul aplicației – dacă ați activatasemenea notificări pe dispozitivul mobil.Abonarea la Newsletter-ul MAGAZIN ZEBRA poate atrage după sine utilizarea Datelor dvs. Personale pentru a facepublicitate personalizată referitoare la produsele și serviciile noastre, disponibilă prin e-mail, SMS sauoricare din celelalte mijloace de comunicare electronice sau cele ale unor terțe părți. De asemenea, văputem oferi aceste informații prin notificări push în App dacă le-ați activat pe dispozitivul dvs. mobil. Înscopul îmbunătățirii serviciului pe care vi-l oferim, vă informăm că Datele Personale referitoare laachizițiile dvs. în magazinele online, fizice, gusturile și preferințele pot fi utilizate în scopul analizei,generării de profiluri de utilizator, studii de marketing, studii de calitate și îmbunătățirea interacțiunii cuclientul nostru.Dacă sunteți utilizator înregistrat, puteți modifica preferințele legate de trimiterea acestor comunicăricomerciale la secțiunea Contul Meu.De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment la secțiunea Newsletter a platformei sau urmândinformațiile pe care le furnizăm în fiecare comunicare.

3. DREPTURI DE PROTECȚIE A DATELOROperatorii de date se angajează să respecte confidențialitatea Datelor dvs. Personale și să vă garantezecă vă puteți exercita drepturile. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat, de a accesa, de a rectifica, dea anula datele personale, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale prin trimiterea unuie-mail la adresa: contact@magazinzebra.ro, indicând motivul solicitării.Dacă decideți să exercitați aceste drepturi și dacă o parte din datele personale pe care le-ați furnizat a fostadresa dvs. de e-mail, vă rugăm să specificați această circumstanță în cererea dvs. scrisă, indicând adresade e-mail de la care doriți să vă exercitați dreptul de acces , rectificare, anulare și opoziție.

4. ALTE UTILIZĂRI NECESARE ALE DATELOR PERSONALEPentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate, poate fi necesar ca societateade holding a grupului Inditex [Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A)], precum și alte companiiaparținând grupului Inditex, să vă proceseze Datele Personale în măsura în care acestea sunt directimplicate în fiecare scop (ale cărei activități se referă la sectoarele de decorare, textile, îmbrăcăminte șibunuri de uz casnic, precum și orice alte sectoare complementare, inclusiv cosmetice și articole din piele,pe lângă dezvoltarea și sprijinirea activităților de comerț electronic).De asemenea, poate fi necesar să vă transferăm Datele Personale către companiile menționate în GrupulInditex sau către terți care ne furnizează servicii de suport, cum ar fi organisme financiare, entități careluptă împotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, logistice, de transport și livrare servicii, serviciipentru clienți și / sau servicii care analizează tranzacțiile efectuate pe platformă cu scopul de a oferiutilizatorilor garanții suficiente în operațiuni comerciale etc. În scopul eficienței serviciilor, colaboratorii șifurnizorii respectivi pot fi localizați în Statele Unite ale Americii sau alte țări sau teritorii situate în afaraSpațiului Economic European, care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu cel al țării dvs. sau, dupăcaz, al Uniunii Europene.Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate și privind modulele cookie, ne autorizați în mod expressă procesăm și să vă împărtășim Datele Personale cu companiile menționate anterior aparținând grupuluiInditex și / sau să transferăm datele dvs. personale furnizorilor de servicii menționați, aflați în afaraSpațiului Economic European pentru scopurile descrise în prezenta Politică. De asemenea, vă informămcă va trebui să accesăm datele dvs. anterioare în privința cărora alte companii aparținând grupului Inditexar fi putut acționa în calitate de operatori de date și pe care trebuie să le prelucrăm având această calitatepentru a îndeplini scopurile menționate anterior și să vă oferim un serviciu complet.

5. INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILEUtilizăm cookie-uri în această Platformă, care reprezintă fișiere text mici cu informații despre navigațiadvs. în această Platformă, al cărei principal obiectiv este de a vă îmbunătăți experiența. Vă rugăm săcontinuați să citiți pentru a afla mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim, scopul lor șialte informații de interes.

Informații despre cookie-uriCe este un cookie?Un cookie este un mic fișier text pe care un site web îl stochează pe PC-ul dvs., pe telefon sau pe orice altdispozitiv, cu informații despre navigarea pe site-ul web respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru afacilita navigarea și a o face mai ușor de utilizat și nu dăunează computerului.Această Politică folosește termenul general de “cookie-uri” deoarece acestea sunt principala metodăpentru stocarea informațiilor utilizate de acest site web, dar spațiul de “Stocare Locală” al browser-uluieste, de asemenea, utilizat în aceleași scopuri ca și cookie-urile. Toate informațiile incluse în aceastăsecțiune sunt, de asemenea, valabile pentru această “Stocare Locală”.Ce sunt cookie-urile folosite pe acest site web?Cookie-urile reprezintă o parte esențială a funcționării site-ului nostru web. Scopul principal al cookie-urilornoastre este de a vă îmbunătăți experiența de navigare. De exemplu, ele sunt folosite pentru a ne amintipreferințele (limba, țara etc.) în timpul navigării și vizitelor viitoare.Informațiile colectate de fișierele cookie ne permit, de asemenea, să îmbunătățim site-ul web prinestimarea numerelor și tiparelor de utilizare, adecvarea site-ului web la interesele individuale aleutilizatorilor, căutări mai rapide etc.În unele cazuri, dacă am obținut în prealabil consimțământul dvs. informat, este posibil să folosim cookieuri,tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obține informații care ne permit să vă prezentăm, fie depe site-ul nostru web propriu, fie de pe site-uri web terțe sau prin orice alt mijloc, publicitate pe bazaanalizei obiceiurilor dvs. de navigare.Care sunt cookie-urile care NU sunt folosite pe acest site web?Nu stocăm informații personale sensibile, cum ar fi adresa dvs., parola, datele de pe cardul dvs. de creditsau de debit, etc. în cookie-urile pe care le folosimCine folosește informațiile stocate în cookie-uri?Informațiile stocate în cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt utilizate exclusiv de noi, cu excepția celoridentificate mai jos ca “cookie-uri terță parte”, folosite și gestionate de entități externe pentru a furnizaserviciile solicitate de noi, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a experienței utilizatorului cândnavighează pe site-ul nostru. Principalele servicii pentru care se utilizează aceste “cookie-uri terță parte”sunt obținerea de statistici de acces și garantarea operațiunilor de plată care se efectuează.Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site?Dacă preferați să evitați utilizarea cookie-urilor în această pagină, ținând cont de limitările descrise maisus, trebuie mai întâi să dezactivați utilizarea cookie-urilor în browser-ul dvs. și apoi să ștergeți Cookieurilesalvate în browser-ul asociat acestui site web.Puteți utiliza această opțiune pentru a împiedica utilizarea cookie-urilor în orice moment.Cum se dezactivează și împiedică utilizarea cookie-urilor?Puteți restricționa, bloca sau șterge cookie-urile de pe acest site web oricând, modificând configurațiabrowser-ului dvs., urmând pașii indicați mai jos. În timp ce setările sunt diferite în fiecare browser, cookieurilesunt configurate în mod normal în meniul “Preferințe” sau “Instrumente”. Pentru mai multe detaliidespre configurarea fișierelor cookie în browser-ul dvs., consultați meniul “Ajutor” din browser-ul propriuzis.

Ce cookie-uri particulare utilizează acest site web și în ce scop?Tabelul de mai jos afișează cookie-urile, tag-urile și alte dispozitive similare utilizate de acest site web,împreună cu informații despre scopul, durata și gestiunea (proprietate și terțe părți) ale fiecăruia dintreele.


ANN_3177


ANN_3296


ANN_3194


ANN_3337


ANN_3299


ANN_3342


ANN_3315


ANN_3213